Petra van der Kooi | Regio Rotterdam | T 06 40 121 121 | E coach@ki-kracht.com

Management coaching

 

Uiteraard is de manier van leidinggeven  cruciaal en bepalend voor een organisatie. Als leidinggevende heb jij de eindverantwoording voor een hele hoop zaken één van die zaken is dat jij resultaten moet/wilt boeken met je team, medewerkers of  dit team, medewerkers de beoogde resultaten gaan behalen is geheel afhankelijk van jouw manier van leidinggeven.

 

Om nog beter leiding te geven is zelfkennis onmisbaar.  Wat is jouw stijl van leidinggeven?

 

Natuurlijkleiderschap vergt veel zelfkennis, hoe bewuster jij van je eigen gedrag, handelen en denken bent hoe meer jij als een natuurlijkleider zult handelen. Als natuurlijkleider weet jij te switchen tussen verschillende stijlen omdat elke situatie en elke medewerker  vraagt om een andere manier van reageren.

 

Wanneer is het raadzaam om een coachtraject in te gaan? Wanneer jij als directie(lid), manager of teamleider moeite hebt met 1 of meerdere hier ondergenoemde punten:

 

Resultaten na een coaching traject:

 

 

"Wees zelf de positieve verandering, die je bij de ander zou wensen te zien."                                                                                            

                                       "Monkey see Monkey do"